• Vitesse Delft Protocol verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar


  Beste (ouders/verzorgers van) jeugdleden Vitesse Delft,


  U heeft de ontwikkelingen omtrent de coronamaatregelen kunnen volgen. Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. De besturen van het sportpark hebben in onderling overleg enkele maatregelen opgesteld, waar we u graag over informeren.


  Op ons Sportpark hebben de verenigingen zelf; zowel Kratos, vv SEP als Vitesse Delft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten die zij organiseren en begeleiden, evenals de verantwoordelijkheid dat het protocol wordt nageleefd tijdens hun sportactiviteiten. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van een vereniging.


  Het bestuur van Vitesse Delft is verheugd dat onze jeugd weer mag sporten. Dit kan echter alleen mits we met zijn allen aan bepaalde (1.) algemene regels, en (2.) hygiëneregels houden. Regels die in een plan van aanpak zijn afgestemd met de gemeente Delft. We willen u vragen het volgende protocol goed door te lezen.


  1. Algemene regels voor iedereen

  • het is niet toegestaan dat ouders langs de lijn aanwezig zijn ten tijden van de sportactiviteiten.
  • voor Vitesse Delft activiteiten is enkel de hoofdentree (spoorzijde) open. Het brughek achterzijde is voor Vitesse Delft leden NIET toegankelijk.
  • het toegangshek van het complex voor auto’s blijft gesloten, met uitzondering voor hulpdiensten. Iedere aanwezige trainer, bestuurslid of vrijwilliger met een tag, kan in geval van nood het toegangshek openen.
  • ouders/verzorgers worden verzocht hun kind af te zetten voor buiten het toegangshek. De trainers ontvangen de jeugdleden bij het hek. Uiteraard kunt u buiten het hek wachten tot uw kind is opgevangen door een trainer. Bewaak hierbij wel de 1,5m maatregel.
  • ouders kunnen na de training buiten het hek hun kind weer opvangen. De kinderen worden begeleid tot het hek.
  • ten alle tijden zijn de grasvelden NIET toegankelijk. Alle activiteiten vinden plaats op de kunstgrasvelden.
  • Ook niet-leden zijn van harte welkom om gebruik te maken van de Vitesse Delft activiteiten. Leden mogen broertjes/zusjes/vriendjes/vriendinnetjes etc. meenemen naar de sportactiviteit, mits de trainer van tevoren hiervan op de hoogte wordt gebracht.
  • kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis. Let op de herziene trainingstijden. Deze zijn zo opgesteld, dat lettergroepen van zowel Vitesse Delft als SEP elkaar zoveel mogelijk ontlopen.

  2. Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

  • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
  • blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
  • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
  • blijft thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
  • houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
  • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
  • ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
  • was voor de training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
  • was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
  • douche thuis en niet op de sportlocatie, de douchegelegenheden zijn gesloten;
  • vermijd het aanraken van je gezicht;
  • schud geen handen;
  • de toegang naar 2 AED sets blijft beschikbaar. Deze hangen bij de ingang van de kantine, zowel aan de SEP zijde, als aan de Korico zijde.

  We rekenen op uw medewerking en begrip voor de maatregelen. Het bestuur wijst erop dat maatregelen kunnen wijzigen naar gelang de adviezen van het RIVM en de gemeente Delft.

  We wensen alle leden en niet-leden veel sportiviteit, plezier en gezondheid toe.


  Het Bestuur van Vitesse Delft

rfwbs-sliderfwbs-slide