• Het bestuur van Vitesse Delft nodigt alle leden en donateurs uit om donderdag 23 mei a.s. vanaf 20 uur aanwezig te zijn op een algemene ledenvergadering (ALV) in de kantine. Deze ALV staat volledig in het teken van de verbouwing van de kantine en de renovatie van veld 1 en buitenbar. Tijdens de vergadering legt het bestuur de plannen en begroting voor aan de leden voor akkoord.

    Het plan van een verbouwing is in de ALV van 2018 gemeld. Daarop is besloten dat de verdere uitwerking akkoord is maar dat over de begroting en uitgaven een apart besluit van de leden nodig is.  De verbouwing start in juni en daarom vindt 23 mei een bijzondere ALV plaats. De reguliere ALV over de overige bestuurszaken vindt plaats op donderdag 11 juli 2019.

    Vriendelijke groet,

    Frank Hopstaken

    Voorzitter

     

rfwbs-sliderfwbs-slide