• Normen & Waarden

    Normen en Waarden staan bij Vitesse Delft hoog in het vaandel. Er zijn speciale statuten gemaakt om dit te onderschrijven. In het document kunt u lezen welke Normen en Waarden er bij Vitesse Delft verwacht worden.

    Hieronder is ook het document te vinden waarmee u een conflict bij Vitesse Delft kunt aangeven. Alleen als u een formulier inlevert met daarop de klacht, kan dit door Vitesse in behandeling genomen worden.

    Dit ingevulde formulier kunt u vervolgens bij de secretaris inleveren door het in zijn postvakje in de commissiekamer te leggen.

    Download het Statuut Normen en Waarden Vitesse Delft
    Download het formulier Melden van een conflict