• Ons bereikte het droeve bericht dat op 21 januari jl. mevr. Lena Buvens op de leeftijd van 90 jaar is overleden. Vele jaren geleden toen Vitesse Delft (C.S.V.D.) nog aan de Middelweg speelde hebben zij en haar man Lies Buvens (erelid van Vitesse Delft) veel werk voor de club verzet.  De crematie vindt plaats op 30 januari 2019 op de Iepenhof te Delft (afscheid nemen 12.30 uur, plechtigheid 13.00 uur).