• JEUGDSPORTFONDS

  Sedert enige tijd is de gebruikelijke Gemeentelijke sportregeling komen te vervallen. Op 1 juli 2014 is het Jeugdsportfonds in Delft hiervoor in de plaats gekomen. Dit fonds geeft een bijdrage in de kosten voor sport voor kinderen uit gezinnen met een lager inkomen.
  Aan de hand van onderstaande spelregels kan een intermediair* nagaan of een kind al dan niet in aanmerking komt voor het Jeugdsportfonds Delft. Het initiatief voor een bijdrage uit het Jeugdsportfonds ligt bij de ouder(s) of verzorger(s). Zij moeten echter een intermediair* hebben/gebruiken die voor de ouder(s) of verzorger(s) de aanvraag doet.

  De spelregels Jeugdsportfonds Delft:

  • voor kinderen van 4 tot 18 jaar
  • ingeschreven in de gemeente Delft
  • het inkomen van de ouders is niet hoger dan 110% van het minimuminkomen
  • een intermediair* doet de aanvraag via de website www.allekinderendoenmee.nl (dus niet de ouder(s), verzorgers of trainer of een bestuurder van Vitesse Delft vragen aan!)
  • de bijdrage is maximaal € 225,- voor sport per periode van twaalf maanden
  • het geld wordt rechtstreeks, na ontvangst van de factuur, aan Vitesse Delft betaald. Dus niet aan jeugdigen of aan de ouder(s)
  • bijdragen voor kleding en andere attributen worden na ontvangst van de factuur binnen drie weken overgemaakt naar de winkel of de aanbieder
  • voor ieder kind uit een gezin kan een aanvraag worden ingediend
  • per kind kan één sportaanvraag worden gedaan
  • na twaalf maanden kan er opnieuw een aanvraag worden gedaan indien de financiële omstandigheden van de ouders en/of verzorgers dit noodzakelijk maken

  *intermediair voorbeelden: een jeugdhulpverlener, een leerkracht van school, een huisarts of een maatschappelijk werker

  c.s.Vitesse Delft adviseert ouder(s) of verzorger(s) indien men in aanmerking komt zo spoedig mogelijk actie te ondernemen, omdat er maar één keer in de twaalf maanden een aanvraag gedaan mag worden.

rfwbs-sliderfwbs-slide