• Aanmelden

  Lidmaatschap

  Het belangrijkste deel van je aanmelding bij Vitesse Delft is de sport en activiteit die je wilt gaan beoefenen. Binnen Vitesse Delft kunnen verschillende sporten of activiteiten worden beoefend. Kies hieronder de gewenste activiteiten.

  Extra clubactiviteiten

  Vitesse Delft heeft ook de volgende clubactiviteiten:

  Voormalige of huidige vereniging

  Ben je al eerder lid geweest of ben je nog lid van een vereniging die aangesloten is bij de KNVB?
  Vul dan indien bekend onderstaande gegevens in.

  Je gegevens

  Adres

  Contact

  Bankgegevens

  De vereniging zal periodiek een contributiebedrag in rekening brengen. Voor het innen van de contributie hebben we een IBAN-nummer nodig.

  Overige vragen

  Opmerkingen

  Heb je voorkeuren voor de spelvorm, het team waar je graag in zou willen spelen of iets anders dat je aan de ledenadministrateur van Vitesse Delft wilt meegeven? Geef dat dan hieronder aan.

  1000

  Privacyverklaringen

  Lees de onderstaande privacyverklaringen van Vitesse Delft en de KNVB goed door voordat je je aanmeldt. In deze verklaringen staat hoe Vitesse Delft en de KNVB omgaan met persoonsgegevens.

 • Machtiging tot incasseren
  Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan CS Vitesse Delft om van zijn/haar hierboven genoemde bankrekening contributie via de gekozen verdeling, eventuele boetes en eigen bijdragen voor activiteiten automatisch af te schrijven. Bij opzegging van het lidmaatschap zal CS Vitesse Delft de door u afgegeven machtiging aan het eind van het seizoen automatisch stopzetten. U hoeft dan niets te ondernemen.
  Ondergetekende verklaart bekend te zijn met het feit dat te allen tijde contributie verschuldigd is voor het volledige verenigingsjaar dat loopt van 1 juli tot 30 juni. Opzegging altijd schriftelijk t.a.v. ledenadministratie CS Vitesse Delft.
rfwbs-sliderfwbs-slide