• Alle leden en donateurs zijn van harte welkom om deze jaarvergadering bij te wonen. Het bestuur kijkt voor de pauze met u terug op het afgelopen seizoen en vervolgens vooruit naar het volgend seizoen. Om het clubgevoel sterk te houden is het belangrijk dat u aanwezig bent en van u laat horen op deze avond.

  Aftredend:

  Frank Hopstaken, voorzitter en Elise van den Berg, organisatie, treden terug.

  Voorgestelde (kandidaat)bestuursleden:

  Robin Steijger, secretaris (vervulde afgelopen jaar deze functie ad interim)

  Ron Strobos, organisatie (vervulde al een periode in 2017-2018 ad interim de secretarisfunctie)

  Djordan de Bruin, media (nieuwe functie om communicatie en social media vorm te geven)

  Het bestuur is er niet in geslaagd een opvolger te vinden voor de functie van voorzitter. Het bestuur stelt voor om ad interim met een bestuurscommissie te gaan werken. Er zijn positieve ervaringen met deze variant bij andere verenigingen zoals CWO (lees meer). Vanuit het huidige bestuur nemen Micha van Dasler, penningmeester, en Pieter van Veen, externe zaken, deel in deze commissie. De commissie zal aangevuld worden met 2-3 leden van buiten het bestuur om het voorzitterschap in te vullen. De commissie streeft er naar deze leden en de taakverdeling op 14 september a.s.  (opening seizoen, huldiging jubilarissen) bekend te maken. 

  Vacatures (er zijn nog 2 posities vacant met de volgende functieomschrijving):

  Algemene zaken: aansturing beheer accomodatie en kantine, inclusief verhuur, aanspreekpunt klussenteam.

  PR: vormgeven PR-beleid, deelnemen aan of voorzitten van sociale mediagroep, verantwoordelijk voor promotie en promotiemateriaal. 

  Tegenvoorstellen voor kandidaatbestuursleden en andere vragen zijn in te dienen bij de voorzitter.

  Interesse in een vacature of deelname in een commissie: Meld je aan om iets terug te doen voor je club.

  N.B.: Het verslag van het afgelopen jaar is op te vragen bij voorzitter@vitessedelft.nl

  Agenda ALV 11 juli 2019 - 20.00 - 22.15 uur
  1. Opening 
  2. Ingekomen stukken en mededelingen 
  3. Notulen Algemene Ledenvergadering van 12 juli 2018 
  4. Evaluatie seizoen 2018-2019 
  5. Jaarrekening seizoen 2018-2019 
  6. Verslag kascontrolecommissie over 2018-2019 
  7. Samenstelling Bestuur 
  8. Benoemingen en dankbetuigingen 
  9. Pauze
  10. Bestuursbeleid 2019-2020 
  Voetbalzaken jeugd, senioren en zaal
  Activiteiten, organisatie, vrijwilligers
  Mediazaken en PR 
  11. Begroting 2019-2020
  12. Rondvraag en sluiting

rfwbs-sliderfwbs-slide